fbpx
Selecteer een pagina

Klachtenregeling

De VA Praktijk doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je toch ergens ontevreden over? Dan horen wij dat graag, zodat wij een oplossing kunnen vinden en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Wanneer een klacht, wanneer een bezwaar?

Deze uitleg is het best te volgen als we eerst verduidelijken wanneer we spreken van een bezwaar.

Bij een bezwaar gaat het over een oordeel van je opleider, op jou gericht met gevolgen voor de afronding van je opleiding. Bijvoorbeeld een toetsuitslag of een niet verleende vrijstelling. Het gaat dus niet om besluiten die zich richten op een hele groep deelnemers: bijvoorbeeld het aanpassen van het rooster.

Ben je het niet eens met een toetsuitslag of een ander oordeel van je opleider, meld dat dan eerst bij de betreffende opleider of adviseur. Mogelijk is er een misverstand en herziet de opleider zijn oordeel. Als je je dan opnieuw niet kunt vinden in zijn of haar besluit dan is er de mogelijkheid om formeel bezwaar aan te tekenen en in tweede instantie is er zelfs een beroepsmogelijkheid.

Ben je ontevreden over een van de andere aspecten van het onderwijs? Dan spreken we van een klacht.

Dat kan zijn als je problemen ervaart  met de planning, het uitvallen van lessen, kwaliteit van docenten of bejegening door onze staf. Dit bespreek je doorgaans het eerst met de verantwoordelijk opleider. Problemen die gemeld worden bij de opleider zullen doorgaans worden afgehandeld door de opleider zelf. Mocht het probleem niet naar tevredenheid worden opgelost overweeg dan een formele klacht.
Ook financiële problemen die niet naar tevredenheid worden opgelost kun je als klacht voorleggen. Dit kan gaan om klachten van uiteenlopende aard.

Tot wie richt je jouw bezwaar?

Als je je niet kunt vinden in het besluit van de opleider, wend je dan tot de onafhankelijke derde welke de VA Praktijk heeft aangesteld. Dat kan tot 4 weken na het besluit van de VA Praktijk en dat doe je schriftelijk, of per e-mail. Dit kan gestuurd worden naar info@vorderingopmaat.nl t.a.v. Mw. N. Niessen.
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Mw. N. Niessen handelt je bezwaar binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar af. De onafhankelijke derde heeft een bemiddelde rol, echter is haar uitspraak bindend.  Als de commissie deze termijn niet haalt, wordt je geïnformeerd binnen welke termijn de klacht wél afgehandeld zal zijn.

Tot wie richt je jouw klacht?

Met klachten wend je je tot de klachtencoördinator van de VA Praktijk. Dat doe je door een e-mail te sturen naar info@vapraktijk.nl.
De klacht komt dan binnen bij Anne Donhuijsen. Zij stuurt de klacht door naar de medewerker die de klacht zal afhandelen.
Je ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de gegevens van de medewerker die je klacht in behandeling heeft genomen. Wij doen ons uiterste best om de klacht binnen 6 weken naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden anoniem geregistreerd en 5 jaar bewaard.